Hopp til innhold

Kravet om mer vern fra en organisasjon bygd på vernetanken, er forståelig, men selvmotsigende. Det vil hindre det grønne skifte.

Politikere må avveie interesser og kan ikke lukke øynene utfordringene slik de blir oppfordret til i innlegget «Støre og Vedum, ta grep!».

Det grønne skifte krever avklaring også fra miljøsiden. Vi må forvalte og bruke natur. Gullowsen og Naturvernforbundet er på feil spor. Vern av 30-50 prosent av skogen, som er Gullowsens krav, vil bety sterkt redusert tilførsel av råvarer inn i det grønne skiftet. Hva vil da bli resultatet?

Gullowsen har en drøm om at vi mennesker skal konsumere mindre. Selv i Norge som er på verdenstoppen av forbruk, er dette vanskelig, i et verdensperspektiv er det totalt urealistisk. Mer vern vil slå ut i høyere priser på trelast og alle andre forbruksvarer som har tre som råstoff. Det vil sannsynligvis også slå ut i større etterspørsel etter tømmer fra skoger som ligger i land med langt lavere krav til bærekraftig forvaltning og mer utsatt for korrupsjon enn i Norge. Det er ingen tjent med.

Vern av 30-50 prosent av skogen, som er Gullowsens krav, vil bety sterkt redusert tilførsel av råvarer inn i det grønne skiftet.

Gullowsen bør nærme seg virkeligheten. Da er bærekraftig forvaltning av arealene og norsk natur svaret. Det er vedtatt at 10 prosent av norske skoger skal vernes. Dette vil skjerme det mest verdifulle biologiske mangfold fra bruk. I tillegg har skogbruket sertifiseringskrav og standarder som sikrer at det tas hensyn der det er spesielle naturverdier.

De fleste indikatorer for tilstanden i norsk skogbruk i bedring. Behovet for fornybare råvarer, krever imidlertid en aksept for at skogene brukes og forvaltes om den skal fylle rollen i det grønne skiftet.

I Norge har vi høy bevissthet rundt bærekraft. Vi er opptatt av å ta vare på natur og miljø. I norsk skogbruk er det en gjennomgående holdning at «eiendommen skal overlates i bedre stand enn da du overtok». Det har også gitt resultater!

Vi har gjennom Landsskogtakseringen en 100-årig unik oversikt over utviklingen i norske skoger. Den viser en fantastisk oppbygging av en ressurs. Kompetansen for å forvalte bærekraftig har vi. Den bærekraftige forvaltningen både kan og må videreutvikles. Overdrevet vern er ikke løsningen.

Innlegget ble publisert i Dagsavisen 16. mars. 

Debattinnlegget til Truls Gullowsens (leder i Naturvernforundet) leser du her