Hopp til innhold

Å skape bevissthet rundt arealbruk og redusere avskogingen er helt nødvendig.

Man må ha to tanker i hodet samtidig: Det grønne skiftet vil kreve mye fornybart industriråstoff og derfor er bærekraftig skogbruk viktig.

Bente Lier i Norsk Friluftsliv skriver i sitt innlegg i Nettavisen at vi ikke har natur å miste.

Det er i utgangspunktet Glommen Mjøsen Skog enige i.

I mange år har vi nordmenn forvaltet arealene våre som om de er en utømmelig ressurs, og i liten grad hatt tanker om at det å omdanne natur til noe annet både har konsekvenser for naturmangfold og klimaet.

For det er riktig som Lier sier: Også i Norge avskoges det. En fotballbane i timen. Hvert år.

Men i debatten om arealbruk må det også være plass til nyanser og kunnskap.

Klimaendringene er nå den største påvirkeren for en natur i endring. Og overgangen til et fornybart samfunn vil måtte kreve en del arealer.

Vi må for eksempel finne nye måter å produsere energi på, vi må finne mineraler, og vi må også nokså sikkert bygge litt mer klimatilpasset samferdsel.

Det å skape bevissthet rundt arealbruk og redusere avskogingen er helt nødvendig. Men samtidig må vi huske på at en unyansert tilnærming til dette spørsmålet i realiteten vil motvirke tiltak som skal redusere klimaendringene. Den viktigste nyansen i debatten er å se forskjell på naturødeleggelse og bærekraftig bruk av naturressurser.

Det er riktig at tømmerhogst er en stor årsak til avskoging mange steder i verden. Tømmerhogst som ikke baseres på bærekraftige prinsipper, regnes som avskoging.

Men i Norge innebærer skogbruket ikke avskoging. Avskoging i Norge betyr å ta arealene i bruk til noe annet enn skog.

Her feilinformerer Lier i sin tekst: Hun viser til Miljødirektoratets tall for nedbygging av natur, men inkluderer bærekraftig skogbruk.

Skogbruk, som vi er helt avhengige av for å lage toalettpapir, bleier, terrassegulv, sponplater, trehus og mye annet som vi er avhengige av, er selvsagt ikke medtatt i Miljødirektoratets rapport.

Vi er enige med Bente Lier i at vi må få høyere oppmerksomhet rundt bruken av arealer.

Men man må ha to tanker i hodet samtidig: Det grønne skiftet vil kreve mye fornybart industriråstoff og derfor er bærekraftig skogbruk viktig.

Bærekraftig skogbruk må ikke blandes sammen med utbygging og andre arealendringer.