Hopp til innhold

Den mer farlige varianten Salmonella choleraesuis som er påvist i Sverige, er ikke påvist i disse prøvene. S. choleraesuis er en salmonellabakterie som ikke forårsaker en typisk matforgiftning som kjent fra andre Salmonellabakterier, men fører til et mer alvorlig sykdomsforløp. Det er så langt påvist 33 tilfeller av S.choleraesuis i Sverige i år. Disse er konsentrert i Skåne og Södermanland.

Større overvåkningsprogram iverksatt fra 2018

Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som kan smitte mellom dyr og til mennesker.

Villsvinbestandene på Østlandet øker i antall og utbredelse, men hvilke smittestoff disse villsvinene kan ha er lite undersøkt. En begrenset overvåking pågikk i 2013-2014 og et større program startet i 2018.

Prøvene tas ut av villsvinjegere, ettersøksjegere og medlemmer av lokale fallviltgrupper i de områdene på Østlandet hvor villsvin finnes.

Prøvene sendes inn til Veterinærinstituttet hvor de undersøkes for salmonellabakterier, antibiotikaresistente bakterier og antistoff mot blant annet meldepliktige svinesjukdommer. I tillegg får de som sender inn prøver fra villsvin utført gratis trikinundersøkelse.

Godtgjørelse for å sende inn prøver

Villsvinprosjektet oppfordrer jegerne til å fortsette å sende inn prøver fra villsvin felt under jakt, da dette gir en veldig god oversikt over sykdomsbilde hos villsvin i Norge.

Mer informasjon om godtgjørelser og uttak av prøver finner du på Mattilsynets hjemmeside: Nå kan jegere få godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin som er felt i Norge | Mattilsynet

Flere spørsmål og svar om villsvin og S.choleraesuis finner du på hjemmesiden til Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). 

Rapporten fra Veterinærinstituttet leser du her