Hopp til innhold

– Vi kom opp hit uten all verden med kunnskap om anlegget. Men nå har vi sett det – og vi har hatt en god diskusjon i etterkant. Vi er enige om at dette er verdt å se nærmere på. Derfor skal vi ha et nytt møte om 14 dager og snakke om hvordan vi går videre, sier styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog til Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi må i så fall etablere noe som har konkurransefortrinn. Vi har en del ideer om treforedling og treprodukter som kan erstatte de oljebaserte. Noe av det kan passe her, sier han.

Vinstra_Foto Gunnar A Gundersen.jpg

Fra vesntre: Sven Ombudstvedt, Cecilie Jonassen, lokal journalist, Terje Sagbakken, Bjarne Fluto, Per Skaare (med ryggen til). Foto: Gunnar A. Gundersen

Sponplatefabrikken på Kvam ble lagt ned i 2013. Fabrikken har ligger ute til salg i flere år. Selger er Forestia AS. Delegasjonen som var på befaring i den nedlagte fabrikken på Kvam ble vist rundt av Forestia. Styrelederen i Norske Skog, representanter fra kommunen og fylkeskommunen, samt næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen og organisasjonssjef Per Skaare i Glommen Mjøsen Skog deltok.

I møtet fokuserte Glommen Mjøsen på hvilke skogressurser som finnes i Gudbrandsdalen, og vektla den høye andelen av hogstmoden skog (50 %). Avvirkningsnivået kan og økes betraktelig.

Gundersen sier det var en svært positiv befaring:

– Det er lange transportdistanser og høye kostnader til industri nord i Gudbrandsdalen. Det bør ligge muligheter og potensial i å tenke mer lokal foredling derfor deltok vi. Norske Skog og Forestia deltok også begge aktivt og det kom opp ideer som kommunen i samarbeid med de som deltok ønsker å forfølge. I slike møter blir alltid rammebetingelsene for ny etablering i Norge et tema. Dette er noe Glommen Mjøsen har tatt opp med politikerne gjentatte ganger og dersom noe konkret kommer ut av dette besøket vil nok temaet bli tatt opp igjen.

Skaare pekte på at skogressursene underbygger potensial for lokal foredling:

– Avvirkningnivået kan økes betraktelig. I dag transporteres massevirke og mesteparten av furu sagtømmer ut av regionen, og da med transportkostnader som ligger på mellom 2–300 kroner pr kubikkmeter. Dette underbygger potensialet for lokal foredling.

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (Ap), som er initiativtakeren til møtet mellom aktørene, mener furu kan ha muligheter i en eventuell nyetablering. Han peker på den gunstige beliggenheten til de gamle fabrikklokalene. 

– Vi må se på fortrinnene vi har; et stort industriområde, E6 like ved og en ny stor tømmerterminal tett på. Det er også en sterk vilje lokalt og et savn etter lokale arbeidsplasser. «Plåta» har tidligere vært kjent for å ha solid og stabil arbeidskraft, sier han til Gudbrandsdølen Dagningen.

Les hele saken i Gudbrandsdølen Dagningen.