Hopp til innhold

Det er et stort engasjement for hvordan naturen skal brukes, og den enkelte kommune kan ta beslutninger som får betydning for skogbruket.

Webinaret er en innledning til en planlagt webinarserie, som vil ta for seg skogbrukets oppfølging av ulike prosesser i kommunene. Målgruppen er de tillitsvalgte og andre engasjerte medlemmer av skogeiersamvirkene.

Det første webinaret er tirsdag 23. april fra kl. 18.00 – 19.30 med følgende tema og innledere:

Meld deg på her innen fredag 19. april.