Hopp til innhold

Yngve Holth kommer fra stillingen som avdelingsleder i NORSKOG, og vil tiltre i Glommen Mjøsen Skog i løpet av høsten. 

Nåværende næringspolitisk sjef, Gunnar A. Gundersen (65), fortsetter som næringspolitisk rådgiver og kommer til å samarbeide tett med Holth.

– Glommen Mjøsen har vært gjennom store omstillinger med fusjon og stort industrieierskap. Samtidig skjer det et generasjonsskifte hos oss, sier administerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Det har derfor vært viktig for meg å finne kombinasjoner og løsninger som gir kontinuitet. Det at vi fremdeles skal ha med Gunnar Gundersen på laget, samtidig som vi får inn Yngve, bidrar til dette, sier Nordtun. 

Ønske fra eierne om å være næringspolitisk sterke

Skogens rolle blir viktigere for stadig flere, både som næringsgrunnlag, som en fornybar ressurs, for klimaet og som arena for rekreasjon og friluftsliv.

– Det er vår oppgave å arbeide for at grunneierne har best mulig forutsetninger for å drive sin eiendom med best mulig rammebetingelser, og det er et uttrykt ønske fra våre eiere å øke ressursene innenfor arbeider med næringspolitikk. Sammen med Gunnar Gundersen vil Yngve Holth utgjøre et svært sterkt team på dette området, sier Nordtun.

Motivert av arbeidsoppgavene

Holth har bred kompetanse innen eiendomsoverdragelser, skatt og offentlige prosesser. Han blir nå en del av Glommen Mjøsen Skogs ledergruppe.

– Kryssende hensyn i skogen er mye tydeligere i dag enn tidligere. De fleste ønsker at vi satser mest mulig på bærekraftig industriråstoff og får til en overgang bort fra fossilsamfunnet. Men mange ønsker likevel at skogen skal stå nokså urørt og være et karbonlager. Samtidig er det viktig at skogbransjen selv fortsetter å utvikle sitt kvalitets- og miljøarbeid, sier Yngve Holth.

– Glommen Mjøsen er den største aktøren i norsk skogbruk, og mulighetene til å få arbeide innenfor dette området motiverer meg veldig, sier Holth.