Hopp til innhold

– Det milde, fine høstværet innbyr til sjekk av plantefeltene. Den frodige vegetasjonen har visnet og det er lett å se plantene og sjekke avstand og plantetetthet, sier skogkulturleder Christian Dufseth.

– For å sikre en jevn og fin foryngelse, er det viktig å få supplert med nye planter så fort som mulig, helst kommende vår, anbefaler Christian Dufseth.

– Vi tar imot bestilling på planter og planting med levering til våren allerede nå. 

Chr Dufseth_her er det nylig markberedt på hver side av stien.jpg

– Dette feltet er klargjort for planting til våren, forteller Christian Dufseth. – Vi erfarer at planting på markberdte arealer gir gode vekstforhold og god overlevelse. Høystubben markerer at det må tas spesille hensyn, i dette tilffellet sikre at turstien gjennom området er godt ivaretatt.   

Nok planter, jevnt fordelt

Ifølge skogloven skal det være tilfredsstillende foryngelse 3 år etter hogst.

– Vi oppfordrer skogeiere til å sjekke plantefeltene som er etablert de 3-4 siste årene og sjekke at det er nok planter og at disse er jevnt fordelt. 

– Vi har sett noe «frosttørke» de siste årene. Skaden oppstår ofte under høytrykksperioder med godvær og sterkt sollys i mars-april. Plantene er spesielt utsatt når vårsola kommer og veksten settes i gang mens det fremdeles er tele i bakken. Da klarer ikke røttene å sørge for tilstrekkelig vannopptak og planten tørker ut og dør, sier Dufseth. 

– For skogeiere som har vært uheldige, finnes det dessverre ikke erstatningsordninger for klimaskader, men det er mulig å benytte seg av ordningen for tilskudd til tettere planting, som et suppleringstilskudd.

– Ønsker du å ha med deg skogbruksleder på en befaring, ta gjerne kontakt med oss, sier Christian Dufseth.