Hopp til innhold

– I løpet av den siste uka har skogeiersamvirket brukt mye tid og ressurser på å bistå med gjenåpning av kritisk infrastruktur som veier og kabelføringer. Samtidig som vi har prøvd å danne oss et bilde av skadesituasjonen. Jeg er virkelig imponert over innsatsen og viljen både fra enkeltskogeierne og samvirkene for å rydde opp etter stormen, sier styrelederen i Norges Skogeierforbund og Glommen Mjøsen Skog, Heidi Hemstad til skog.no

Fredag 19. november førte sterk vind til vindfelling av store mengder trær i det som ser ut til å være et belte i indre strøk, fra nordre deler av Telemark i sør til Lillehammer/Øyer i nord.

– Situasjonen er fremdeles uoversiktlig, men vi har hentet inn anslag over skadeomfang fra de berørte kommunene. Så langt estimerer vi at et sted mellom en til to millioner kubikkmeter tømmer kan ha blitt vindfelt under hendelsen, sier Hemstad.

Les mer på skog.no