Hopp til innhold

Ungskogpleie tilpasset et klima i endring 

– Trærnes rotutvikling formes i ungskogen. Trær som fristilles blir mer symmetriske og etablerer større andel grønn krone og større rotsystem. Gjennom riktig ungskogpleie kan man skape en stabil skog som som er bedre rustet mot snø og vind, forteller hun. 

– I tillegg gir ungskogpleie skog med bedre tømmerkvalitet og større dimensjoner, noe som er økonomisk lønnsomt for deg som skogeier.

– Bestill ungskogpleie nå

Alle ungskogfelt bør behandles minimum én gang.

– Rydd tidlig første gang, der du planlegger flere inngrep. Siste ungskogpleie skal skje innen trærne har en middelhøyde på 5 meter. Avstand mellom gjenstående framtidstrær skal være minst 1,5 meter, orienterer hun. 

I de fleste kommuner gis det tilskudd til ungskogpleie, og egenandelen er ofte kun 25 prosent eller lavere der det benyttes skogfond.

– Vi har kapasitet til å gjennomføre ungskogpleie i hele Glommen Mjøsen Skog sin geografi. Bestill gjerne ungskogpleie nå!

Ta kontakt med din skogbruksleder for å avtale gratis befaring og veiledning/bestilling av ungskogpleie.

Du kan lese mer om ungskogpleie i vår produktstandard