Hopp til innhold

Bevilgningen til klimatiltak i skog ble styrket for 2022. Dette, sammen med at det ikke blir produsert skogsgjødsel i år, gjør at det blir mer midler tilgjengelig for ungskogpleie som klimatiltak, skriver Landbruksdirektoratet. 

Det er kommunene som fastsetter retningslinjer og tilskuddssatser for ungskogpleie i sin kommune.

De ekstra midlene brukes ikke til å øke tilskuddssatsene, men til å trygge fastsatte tilskuddssatser, slik at kommunene ikke skal gå tom for midler i 2022 selv om aktiviteten øker.

Skogeiere som velger å gjøre ungskogpleie i år har derfor større sikkerhet knyttet til å få noe av kostnadene dekket. 

Lurer du på hvorfor du bør gjøre ungskogpleie? Det er det viktigste tiltaket du gjør for å øke skogens verdi og du kan lese mer om det her.