Hopp til innhold

Det vil være variabelt hvor mye skogeiere kan om skogen før de tar over. Noen kan mye om skogeiendommen sin, mens andre kan lite. Mange har i dag også full jobb ved siden av og har kanskje ikke så god tid til å pleie skogen sin. Uavhengig av hvor stor skogeiendommen din er kan du ta kontakt med Mjøsen Skog for råd, veiledning og gjennomføring av tiltak.

– Det er viktig for skogeiere å ta vare på skogen sin, for det er en viktig økonomisk ressurs. Dersom du pleier skogen ordentlig, har den økonomisk vinning for generasjoner framover, sier skogbruksleder i Mjøsen Skog Anders Flugsrud.

– Det er overveldende å komme til en skogeiendom og ikke vite hvordan man skal gripe det an. Derfor er jeg veldig glad for den hjelpen og veiledningen jeg nå får av Mjøsen Skog, sier skogeier Margrethe Hauglie-Hanssen.

 
Margrethe og Anders oppsummerer dagens befaring på eiendommen i Ringsaker. Foto: Kristina Skamsar

Film
I filmen under møter du skogbruksleder i Mjøsen Skog Anders Flugsrud på gratis befaring hos den nye skogeieren Margrethe Hauglie-Hanssen.

Gratis befaring
Mjøsen Skog ønsker å være langsiktig tilstede for deg som skogeier. I tillegg til å gi råd, kan vi også utføre alle tjenester du har behov for i skogen din. Vi kan også forvalte skogen din på vegne av deg.

Er du skogeier og ønsker hjelp av Mjøsen Skog, kontakt vår skogbruksleder og bli med på en gratis befaring i skogen din. Du finner din skogbruksleder her.