Hopp til innhold

Selv om mange signaliserte frykt for høsten, ser det ut til at dette også var for pessimistiske vurderinger. Sagbrukene går for full maskin. Trelastprisene tar ikke sjumilssteg, men det går i riktig retning. Fra 1. oktober økte Glommen Mjøsen Skog sagtømmerprisen med 20-30 kr pr kubikkmeter – avhengig av geografi og sortiment. Det bør stimulere til avvirkning.

Fortsatt har vi ikke sett de endelige effektene av pandemiens herjinger med økonomien rundt i verden, mange frykter resesjon (at samlet verdiskaping faller i to kvartaler på rad, hvor konsekvensene er færre nyinvesteringer, flere konkurser og økt arbeidsledighet). La oss håpe de tar feil, men det kan godt hende de har rett. I dette perspektivet er det umulig å vurdere framtidig prisutvikling for sagtømmer, men vi vet Glommen Mjøsen Skog har en god pris nå i fjerde kvartal, markedsforholdene tatt i betraktning.

Innen grafisk trykkpapir står treforedlingsindustrien overfor store utfordringer. Det ligger nå mye massevirke på lager og forbruksprognosen hos industrien er laber. Nedleggelser av industri i både Sverige og Finland rundt årsskiftet vil forsterke det negative bildet. Om ikke direkte for Glommen Mjøsen Skog, så vil det gi effekter indirekte for avsetning av massevirke.

 Både økonomisk og avsetningsmessig er det nå riktig å hogge skog med høy sagtømmerandel.

Hogge før jul? Kontakt skogbruksleder for gratis befaring.