Hopp til innhold
- Skogeier gjør en god avtale på sagtømmer nå, med priser som er veldig bra sett opp mot de siste årene, sier salgssjef tømmer Håkon Bakken. Foto: Hans Haug.

Bakken tør ikke spå hva prisen blir nærmere høsten.

– Men det vi vet helt sikkert, er at sagtømmerprisen på nye avtaler fra mai er veldig bra sett opp mot senere år. Så du vet i alle fall at du gjør en god avtale nå! sier Bakken.

Skogsjef Torgrim Fjellstad har et korps av skogbruksledere som er klare til å bli kontaktet, og som gjerne stiller på en uforpliktende befaring.

– Ta kontakt med oss nå hvis du ønsker drift før ferien. Vi legger nå et løp for våre dyktige entreprenører, og det kommer til å bli rift om kapasiteten, sier Fjellstad.

- Det kommer til å bli rift om kapasiteten fram mot sommeren, så ta kontakt med skogbruksleder nå, oppfordrer skogsjef Torgrim Fjellstad. Foto: Guro Breck

Kamp om råstoffet

Det er en paradoksal situasjon som gjør at prisene nå ligger høyt: Det er kamp om råstoffet selv om sagbrukene er rammet av at bygningsmarkedet er i kjelleren, og trelasthandelen dermed også er stusselig.

– Sagbrukene har svake økonomiske resultater, men redder mye av produksjonen takket være at krona er så svak, sier Bakken.

Norsk og svensk eksportindustri er bedre stilt enn europeisk industri med euro som lokal valuta.

– Trelastmarkedet er internasjonalt, og nå kan deler av norsk og svensk industri berge arbeidsplasser gjennom å eksportere og selge i euro og US dollar. Men aktørene som i all vesentlighet opererer i det norske trelastmarkedet med lav etterspørsel og prispress fra byggevarekjedene har nok store utfordringer med å prestere økonomisk, sier Bakken.

Han er dermed er tydelig på at prisøkningen på sagtømmer kun er drevet av etterspørsel, og at markedskreftene fortsatt virker.

– Dette står i sterk kontrast til markedet vi opplevde i 2021. Da gikk trelastprisen til himmels. Men overmåte god tilgang på tømmer begrenset mulighetene til å få økt råvareprisen, sier Bakken.

Spent på utviklingen mot høsten

I dagens situasjon er det i tillegg en økning i sagbrukskapasiteten, som øker volumbehovet utover det skogbruket i Norge og Sverige kan hente fra skogen.

– Betydelig økte massevirkepriser det siste halvannet året har dessuten gjort sitt til å rette maskinkapasiteten over på tynning og dårligere skog. Dette har også gitt redusert volum ut i markedet, sier Bakken, som er spent på utviklingen:

– Hva prisen til høsten blir? Det er umulig å svare på, siden mange forhold vil virke inn. Vi får enn så lenge sette pris på situasjonen vi står i i vår del av verdikjeden, sier han.