Hopp til innhold

– Vi skulle gjerne ha truffet hverandre, men samtidig er et slikt nettmøte veldig effektiv og rasjonelt når deltagernes geografiske ytterpunkter strekker seg fra Vågå til Halden. Det er alltid spennende å bli kjent med hverandre og oppleve det brede mangfoldet blant de våre andelseiere, sier organisasjonskonsulent Ivar Stuve i Glommen Mjøsen Skog.

I år var det nye ressurspersoner med bakgrunn som erfarne landbruksbyråkrater, ansatte i lokal forvaltning innenfor skog og utmark, heltidsbrukere med basis i egen jord og skog og flere ansatte i helt andre sektorer.

– Felles for alle er at de er medlemmer i Glommen Mjøsen Skog og er motivert for å ta på seg et tillitsverv på vegne av drøyt 7.000 skogeiere, sier Stuve.

På programmet stod en gjennomgang av samvirkeorganisasjonens struktur, vedtekter, organisasjonens treffpunkter gjennom året og oppgaver og ansvar som følger med rollen som tillitsvalgt.  

– Vi var også innom de tillitsvalgte forventninger til Glommen Mjøsen Skog. Her kom det fram ulike synspunkter og vinklinger:

– Jeg forventer at andelslaget er opptatt av å skape verdier for eierne. Verdiskaping for medlemmene er viktig, sa Geir Mork Knutsen fra Idd/ Halden.

– Jeg håper på en god dialog med dere og er veldig opptatt av at skolen i følges opp. Dette vil motivere til læring, sa Pia Knøsen Lund fra Solør.

– Det er viktig å ta vare på nye tillitsvalgte og andelseiere og skape møteplasser for nye og yngre skogeiere, understreket Ellen Kathrine Bernts Grønland fra Trysil.

For å få en komplett oversikt over tillitsvalgte i Glommen Mjøsen kan dere klikke på denne lenken