Hopp til innhold

– Det er ikke noe problem at Viken Skog benyttet forkjsøpsretten og økte sitt eierskap i denne omgangen. Vi samarbeider godt med dem, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog til Hamar Arbeiderblad.

Rett før jul i 2020 solgte Glommen Mjøsen Skog 12 prosent av aksjene til Kommunal landspensjonskasse (KLP). I henhold til aksjonæravtalen har de andre aksjonærene i Moelven forkjøpsrett på aksjene. Viken Skog ga i januar beskjed om at de ville benytte forkjøpsretten.

– Vi var klar over at dette var ett av to utfall. Nå går vi videre med denne avklaringen og fortsetter samarbeidet med Viken Skog om eierskapet i Moelven, sier styrelederen til Hamar Arbeiderblad.  

Tidenes resultat i Moelven 

Resultatet i annerledesåret 2020 ble ett av de sterkeste i Moelven gjennom tidene. Konsernet leverte et driftsresultat på 662,2 millioner – en økning på nærmere 330 millioner fra året før. Kvartalsresultatet på 230,2 millioner kroner er det beste kvartalsresultatet noensinne.

Etter salget har Glommen Mjøsen Skog en eierandel i Moelven på rett i underkant av 67 prosent og er fortsatt største eier. Viken Skog får en eierandel på 32,8 prosent.