Hopp til innhold

Siste del av påska var svært forblåst i Glommen Mjøsen Skogs geografi. Flere steder er det i løpet av uka  rapportert om noe vindskader på skog.

– For å sikre at ikke verdier ikke går tapt i form av redusert kvalitet på tømmeret og faren for barkbiller, bør skogeiere i de berørte områdene ta seg en tur til skogs og sjekke tilstanden på skogen, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog. 

Ved en sjekk bør det prioriteres ferske hogstkanter, utsatte kanter og nylig gjennomførte tynninger. Viser det seg at det er en god del vindfellinger, bør din lokale skogbruksleder kontaktes for en vurdering.

 

KONTAKTINFO SKOGBRUKSLEDERE