Glommen-Mjøsen Skog - Idd Skogeierlag inviterer til skogkveld med tema: Ny PEFC-skogstandard

Idd Skogeierlag inviterer til skogkveld med tema: Ny PEFC-skogstandard

onsdag07.juni

Prestebakke onsdag 07. juni 18:00

Vet DU hva den nye PEFC standarden betyr for deg som skogeier?

Enten skogen din er liten eller stor, du driver den aktivt eller mer ekstensivt, du gjør skogsarbeidet selv eller benytter entreprenører, må du forholde deg til den nye PEFC-skogstandarden som trådte i kraft 1. mars.