Hopp til innhold
Thomas Breen
Thomas Breen (Ap) kommer til høstmøtet i Glommen Mjøsen Skog for å snakke om hvordan skognæringen og politikerne kan samarbeide i forbindelse med blant annet planprosesser. Foto: Kine Kruge / Innlandet fylkeskommune

Høstmøtet går av stabelen på Hamar 20.–21. november og samler om lag 75 tillitsvalgte i Glommen Mjøsens Skogs skogeierområder, samt den administrative ledelsen, styret og valgkomiteen i andelseierlaget. Her blir lokale tillitsvalgte oppdatert på aktuelle saker fra selskapet og får mulighet til å være med å si noe om retning videre.

Heidi Storsveen Skaug.
Glommen Mjøsen Skogs nye organisasjonssjef Heidi Storsveen Skaug ser frem til å treffe de tillitsvalgte på høstmøtet. Foto: Hans Haug

– Et av de viktige temaene i år blir hvordan vi kan samhandle med politikerne og myndighetene på lokalt og regionalt nivå og hvordan de lokale tillitsvalgte kan bidra i dette, sier organisasjonssjef i Glommen Mjøsen Skog, Heidi Storsveen Skaug.

Fylkesordfører deltar

Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, representerer et viktig nivå for skognæringen i forhold til arealplanprosesser og som eier av veier og bruer som vi trenger å kjøre tømmertransport på. Han vil blant annet snakke om hvordan skogbruksnæringen kan bidra med faktagrunnlag og annet for at fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner.

I denne bolken bidrar også Heidi Storsveen Skaug, sammen med Yngve Holth og Anita Ihle fra næringspolitisk avdeling i Glommen Mjøsen Skog.

Les også: Anita Ihle – fra ordfører til skogens framsnakker

Kommunikasjon og bærekraft

Kommunikasjons- og markedsavdelingen vil belyse hvilken rolle de tillitsvalgte, med sitt engasjement og brede tilstedeværelse, kan ha i å være med å spre budskap for Glommen Mjøsen Skog. Selskapet har et stort fokus på bærekraftsarbeid, og skogeiernes deltakelse i dette blir også et av temaene.

Høstmøtet er et arbeidsmøte, noe som innebærer at det ikke fattes noen vedtak der slik som på årsmøtet. Administrerende direktør Gudmund Nortun og salgssjef tømmer, Håkon Bakken vil orientere om status for selskapet når det gjelder drift og marked, samt strategien framover. Det vil også bli presentert en ny veileder for tillitsvalgte, som er en del av et prosjekt som skal utvikle eierorganisasjonen.

Heidi Hemstad og Ivar Stuve med møtedeltakere i bakgrunnen.
Styreleder Heidi Hemstad og organisasjonskonsulent Ivar Stuve under høstmøtet på Elgstua i Elverum i 2022.

Inspirasjon og innspill

– Høstmøtet skal også være et inspirasjonsmøte for de tillitsvalgte som setter dem i stand til å gjøre en god jobb som tillitsvalgt, sier organisasjonssjef Heidi Storsveen Skaug.

Dette blir hennes første høstmøte i andelseierlaget, kun en drøy måned etter at hun startet i jobben.

Les også: Heidi er vår nye organisasjonssjef

– Det blir spennende for meg å møte alle de tillitsvalgte og føle på engasjementet. Jeg ser fram til samtaler av uformell art i tillegg til det som skjer fra scenen, og til å få gode innspill som jeg kan ta med meg videre, sier Skaug.

Etter at høstmøtet avsluttes tirsdag går møtet over i et ekstraordinært årsmøte med behandling av vedtektsendringer som ble lagt fram i digitale andelseiermøter 1. november.