Glommen-Mjøsen Skog - Ny skogbruksleder i Elverum

Ny skogbruksleder i Elverum

Arild Lindberget er i gang i løpet av andre halvår 2021. Foto: Erik Larsen

Glommen Mjøsen Skog har ansatt Arild Lindberget som ny skogbruksleder i Elverum.

Silje Ludvigsen 10.06.2021

Glommen Mjøsen Skog og har ansatt Arild Lindberget som ny skogbruksleder i Elverum. Arild er i dag virkeskjøper i Stora Enso Skog AS, stasjonert på Vestmo i Elverum, der han har jobbet siden 2006.

- Vi er svært tilfreds med å få Arild med på laget, sier Skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog.

- Arilds tydelige kundefokus er noe som jeg ønsker i framheve. Dette er en kompetanse og en erfaring vi ønsker å benytte ut over Elverums grenser, sier Lie.

Arild begynner som skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog i løpet av andre halvår 2021. Han er utdannet skogstekniker fra Evenstad.