Glommen-Mjøsen Skog - Skogfond til oppryddingsdrifter av vindfall

Skogfond til oppryddingsdrifter av vindfall

Landbruksdirektoratet har klarert at skogfond kan brukes til å dekke underskudd ved oppryddingsdrifter av vindfall. Det er også kommet et oppdatert grunnlag for å vurdere om stående glissen produksjonsskog bør stå etter stormskadene eller avvirkes for nyplanting.

Merete Haagenrud 07.01.2022

Landbruksdirektoratet har tydeliggjort at skogeiere kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding etter vindfall, dersom tiltaket er et skadeforebyggende tiltak eller nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse.

- Dette dreier seg da om opprydding av vindfall som går i underskudd, det vil si at tømmerverdiene er lavere enn driftskostnadene, utdyper skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog. 

Landbruksdirektoratet minner også om muligheten til å innbetale ekstra til din skogfondskonto. Dette er mulig for de av dere som har omsatt tømmer i 2021, og ikke benyttet makssatsen på 40 prosent. Fristen for en slik ekstra innbetaling er 6. februar i år.

Mer om saken på landbruksdirektoratet.no