Glommen-Mjøsen Skog - Skogtjenester

Skogtjenester

Våre skogbruksledere har høy fagkunnskap, er lokalt til stede for deg. Vi kan hjelpe deg med alt i skogen og har gode digitale løsninger.

Glommen Mjøsen Skog er totalleverandør av skogtjenester til deg som er skogeier:

  • Vi kan gi deg faglige råd om riktig tidspunkt for hogst.
  • Vi kan hogge skogen din.
  • Vi kjøper tømmeret ditt til konkurransedyktige priser.
  • Vi kan hjelpe deg med å bygge opp igjen og pleie ny skog etter hogst slik at du kan få mer ut av skogarealene dine. Dette kaller vi Presisjonsskogbruk EDEL.
  • Vi tilbyr ALLMA – en løpende oppdatert skogbruksplan som gir deg det beste grunnlaget for å forvalte skogen din aktivt.

 

Gratis befaring
Glommen Mjøsen Skog tilbyr gratis befaring og skogfaglige råd om behov for hogst og andre tiltak i skogen din.
Kontakt din lokale skogbruksleder for gratis befaring.

Sertifisert
Bedriften er kvalitets- og miljøsertifisert, og vårt tilbud av tjenester og rådgivning er tilpasset behovet til ulike kategorier skogeiere. Dersom du ønsker det, kan vi forvalte skogen din på vegne av deg.

Digitalisert
Vi har arbeidet mye med digitalisering av verdikjeden, slik at du får mest mulig igjen for trærne som hogges. Abonnerer du på den digitale skogbruksplanen ALLMA, vil den automatisk bli oppdatert etter at Glommen Mjøsen Skog har utført skogsdrift, planting, ungskogpleie eller andre tiltak i skogen din.