Glommen-Mjøsen Skog - Tynning

Tynning

Tynning konsentrer tilveksten til de stammene som settes igjen. Ved å ta bort stammene som gir dårlig kvalitet og nedsatt tilvekst, økes produksjonen av verdifullt virke.

Tynning skjer gjerne når skogen er 35-40 år gammel.

Fordeler ved tynning
Riktig utført tynning til rett tidspunkt gir økt produksjon av sagtømmer/spesialsortiment. I tillegg blir det færre trær på kubikkmeteren, som igjen gir lavere driftspris når sluttavvirkningen gjennomføres. Ved å tynne første gang på et tidlig tidspunkt, bedres forutsetningen for at bestandet skal kunne tåle påvirkning av snø, storm og insektangrep. Videre reduseres konkurransen mellom trærne. De gjenværende trærne vil da få økt tilgang på lys, vann og næring, ergo vil stressnivået i bestandet reduseres.

Faren for skader
Når gradestokken viser en gjennomsnittlig temperatur på 5 grader, skal stubbesnittet behandles med rotstopp, for å hindre at rotråten går inn i ferske stubber. Videre skal stikkveiene bares godt for å unngå skader på rotsystemet.

Investering for framtida
En tynning må ses på som en investering i framtidsbestandet.  En godt utført ungskogpleie er svært viktig for å oppnå et godt resultat ved tynningsdriften. Tynning utført til rett tid i riktig bestand vil øke lønnsomheten til bestandet i framtida.

VKontakt din lokale skogbruksleder
Ta kontakt med skogbrukslederen din for en gratis befaring. Vi hjelper deg til å ta de rette beslutningene.