Publikasjoner

 Glommen Mjøsen Nytt - klikk på bildet for å laste ned pdf

      

 

Årsberetninger med regnskap Mjøsen Skog SA

Årsberetning Mjøsen 2016_forside.jpg   Årsberetning Mjøsen 2017_forside.jpg   Årsberetning Mjøsen 2018_forside.jpg

 

Årsrapporter med regnskap Glommen Skog SA

Årsrapport Glommen 2016_forside.jpg  Årsrapport Glommen 2017_forside.jpg   Årsrapport Glommen 2018_forside.jpg

Skogsbilveier

Rapport "Skogsbilveiregistrering i Oppland - 2012 og 2013"
Sluttrapport "Veimobilisering Gjøvik-Toten 2015"

Kommunikasjon
Sluttrapport "Skogeierkommunikasjon i en ny tid 2011"