Glommen-Mjøsen Skog - Skogbruksplan / Allma

Skogbruksplan / ALLMA

Glommen Mjøsen Skog tilbyr den digitale skogbruksplanen ALLMA. Med ALLMA har du en løpende oppdatert skogbruksplan, som gjør det enklere for deg å være skogeier.

Glommen Mjøsen Skog er Norges største leverandør av skogplantjenester. Vi leverer skogbruksplaner til skogeiere i flere av de største og mest aktive skogkommunene i landet.

Skogbruksplan
En skogbruksplan gir deg oversikt over eiendommen din, og du får et grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Skogbruksplanen deler inn skogen i bestand og anbefaler hvilke tiltak som bør eller må utføres i det enkelte bestand. Den teknologiske utviklingen har gjort skogbruksplanen enda bedre og mer nyttig enn tidligere.

ALLMA
ALLMA er den komplette skogbruksplanen. Først og fremst fordi den er digital og inneholder oppdaterte data. Via internett får du dessuten tilgang til oppdaterte data og kart uansett hvor du er; enten du bruker PC, nettbrett eller mobiltelefon. ALLMA på nettbrett og mobiltelefon kan brukes sammen med GPS i områder uten telefondekning. Med ALLMA ser du eiendomsgrensene og hvor du er i skogen.

Oppdatert skogbruksplan
ALLMA er Norges mest solgte dataverktøy for skogforvaltning gjennom tidene. Med ALLMA får du tilgang til kartdata og ortofoto sammen med skogbruksplandata over egen eiendom.

Ved å holde skogbruksplanen oppdatert, har du til enhver tid oversikt over hva som bør gjøres i skogen. Et gjennomført tiltak vil alltid følges av et nytt tiltak. Dette dokumenteres både med et nytt behandlingsforslag og kommentarer. Dessuten vokser skogen. Tilveksten beregnes og ajourføres. Ressurssituasjonen er derfor alltid oppdatert i ALLMA.

Enklere for skogeier
ALLMA hjelper deg å ta gode beslutninger om hogst og investeringer. Gjennom søk i skogbruksplandata kan ALLMA hjelpe deg til å se hva slags tiltak du bør prioritere. Du kan også få indikasjon på når det er mest lønnsomt å hogge skogen.

ALLMA gjør planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av drifts- og skogkulturoppdrag enklere. Blant annet får du gjennom ALLMA tilgang til oppdatert miljøinformasjon. Det trengs for å kunne planlegge drifter og lage kart som kan brukes av entreprenør.

Ved å abonnere på ALLMA har du samtidig tilgang til våre dyktige skogkonsulenter. Disse kan både gi deg veiledning i bruk av ALLMA og råd om skogforvaltning. Dessuten sørger de for at din skogbruksplan alltid er oppdatert.

Slik får du tilgang til ALLMA 
For å få ALLMA må du ha en skogbruksplan eller ressursoversikt. I alle nyere skogplantakster er det lagt til rette for dette. Dessuten kan vi på oppdrag tilrettelegge din gamle skogbruksplan for Allma.

Tilgang til ALLMA krever abonnement. Les mer om priser på ALLMA-abonnement her.

Ikke-abonnent og lyst til å prøve ALLMA?
Vi tilbyr tre måneders gratis prøveabonnement for alle andelseiere i Glommen Mjøsen Skog, hvor vi har data tilgjengelig.


For mer informasjon om priser og bestilling, ta kontakt med seksjonsleder Odd Arne Brenn på  tlf. 412 19 491. 

Merk at alle kostnader kan finansieres ved bruk av skogfond med skattefordel.