Glommen-Mjøsen Skog - Markberedning

Markberedning

Markberedning før planting har mange fordeler. Skogen kommer opp igjen raskere og gransnutebilla holder seg stort sett unna.

Markberedning er en investering i framtidsskogen. Markberedning vil si å skrape vekk det øverste jordlaget i flekker eller striper der det skal plantes. Dette gjøres med utstyr montert på en lassbærer eller med gravemaskin.

Effekten av markberedning

  • Planten får tilgang på mer næringsrik jord med høyere temperatur og vanntilgang. Planten trives bedre, blir mer robust og vokser raskere
  • Når plantene vokser raskere, blir problemet med vegetasjon rundt mindre
  • Det er lettere og billigere å plante i markberedt jord. Det kan brukes færre planter per dekar og en rimeligere plantetype
  • Reduserer angrep fra gransnutebilla
  • Mindre fare for frostskader

Økonomi
Det gis statsbidrag/tilskudd på markberedning. Resten kan dekkes med skogfond med skattefordel.

Kontakt din lokale skogbruksleder
Din lokale skogbruksleder vet hvor det er aktuelt å markberede. Ta kontakt med  din skogbruksleder for gratis befaring.

Vi samarbeider med dyktige entreprenører som utfører markberedningen..