Glommen-Mjøsen Skog - Planting

Planting

Å få opp ny skog raskt etter hogst er viktig. Planting sikrer deg rask og kostnadseffektiv etablering av ny skog.

Som skogeier er du ansvarlig for å få opp ny skog innen tre år etter hogst.

Valg av planter
Valg av riktig plantemateriale er avgjørende for at du skal få en veksterlig og god foryngelse. Ca. 95 % av planteantallet i Mjøsen Skog er granplanter. Disse plantene stammer i all hovedsak fra planter hvor foredlet frø er benyttet. Dette foredlede frøet kommer fra norske skogfrøplantasjer. Disse skogfrøplantasjer har gjennom flere omganger med seleksjon brakt frem frø med høy kvalitet som dekker all skogsmark under 750 m.o.h. Ved planting av furu benyttes planter fra frø som er sanket fra vanlige skogbestand.

De gode grunnene
Vi planter skog for å:

  • Sikre kortere omløpstid ved at det ikke er ventetid på naturlig foryngelse
  • Sikre jevn bestokning av rett treslag
  • Nyttiggjøre oss foredlet plantemateriale med bedre vekst

Kontroller plantefeltet
Planter kan gå ut som følge av insektskader, musegnag, frost og annet. Det er derfor viktig å kontrollere at foryngelsen har tilfredsstillende tetthet. Du kan selv kontrollere dette.  Les her  hvordan du kan utføre plantekontrollen. Er planteavgangen for stor, er det behov for suppleringsplanting. 

Økonomi
Kostnader knyttet til planting får du dekket med skogfond med skattefordel.

Kontakt din lokale skogbruksleder
Hvis du ikke ønsker å plante selv, kan vi hjelpe deg. Mjøsen Skog har svært dyktige entreprenører som tar seg av plantingen. Bestill plantingen gjennom oss!
Ta kontakt med din lokale skogbruksleder.