Glommen-Mjøsen Skog - Ungskogpleie

Ungskogpleie

Investering i ungskogen lønner seg. Det er i ungskogfasen du avgjør hvilken kvalitet bestandet får når det til slutt skal hogges.

Ved ungskogpleie (avstandsregulering og lauvrydding) skjæres unødvendige og kvalitetsmessige dårlige trær ned, og produksjon overføres til det riktige antall trær pr. dekar. Målsettingen er at de beste trærne skal stå jevnt fordelt, slik at en oppnår størst middeldimensjon og volumproduksjon av tømmer med høy kvalitet.

De gode grunnene
Gjør ungskogpleie for å:

  • styre ønsket treslagsblanding
  • fristille framtidstrær av god kvalitet
  • redusere risikoen for klimaskader (snø, vind, m.m.) betydelig
  • legge til rette for framtidig god sunnhet
  • øke framtidig driftsnetto ved sluttavvirkning
  • øke verdiavkastningen

Økonomi
Kostnader knyttet til ungskogpleie får du dekket med skogfond med skattefordel. I tillegg er det statstilskudd på tiltaket (satsene vil variere noe fra kommune til kommune).

Mer informasjon
Vil du vite mer om ungskogpleie?  En tominutters film om ungskogpleie finner du her.

Kontakt din lokale skogbruksleder
Vi utfører gjerne ungskogpleie for deg. Skogbruksplanen gir en god pekepinn på hvor det er behov for å utføre ungskogpleien. Ta kontakt med den lokale skogbrukslederen for en gratis befaring.