Glommen-Mjøsen Skog - Selge tømmer

Vi kjøper tømmer

Glommen Mjøsen Skog jobber for at du skal få best mulig betalt for skogen du ønsker å hogge. Vi har konkurransedyktige priser. Kontakt skogbruksleder for befaring og prisvurdering.

Inngår du avtale med Glommen Mjøsen Skog om å utføre skogsdriften, vil alt i forbindelse med hogsten bli ivaretatt av oss.

Høyest mulig verdi for skogeier
Høyest mulig sagtømmerandel gjør at du får mest penger igjen for hogsten. Gjennom våre forretningsrelasjoner arbeider vi målrettet for at mest mulig av tømmeret ditt blir solgt som sagtømmer. 

Våre samarbeidende entreprenører har høy kompetanse på optimal oppdeling av treet i stokker (aptering) slik at sagtømmeruttaket er tilpasset det enkelte sagbruks ønsker. Det gir deg høyest mulig verdi for det enkelte tre.

Tester nytt målereglement
Det siste året har vi deltatt i et pilotprosjekt for å se på sagtømmerreglementet i Norge. En forenkling av det norske målereglementet kan gjøre det mulig å flytte mer tømmer fra massevirkehaugen over til sagtømmervolum til norske sagbruk.

Miljøkrav
For at tømmer skal kunne selges via Glommen Mjøsen Skog må eiendommen forvaltes etter Norsk PEFC Skogstandard (tidligere Levende Skog Standard). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne selge tømmer til norsk og utenlandsk industri. Du finner mer om våre miljøstandarder og sertifisering her.