Glommen-Mjøsen Skog - Kontrakts- og leveringsbetingelser

Kontrakts- og leveringsbetingelser

Administrasjonen og styret i Glommen Mjøsen Skog arbeider med å få ferdigstilt felles kontrakts- og leveringsbetingelser for fusjonert selskap.

 Inntil videre gjelder de samme vilkår som ved årsskiftet for Mjøsen Skog og for Glommen Skog. Så fort nye og kontrakts- og leveringsbetingelser foreligger vil de gjøres kjent for leverandørene. 

 

Tidligere Mjøsen Skog

 

Tidligere Glommen Skog