Glommen-Mjøsen Skog - Miljø og kvalitetstyringssystem

Miljø og kvalitetstyringssystem

I vår daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser gjennomføres på en slik måte at miljøet ivaretas. Vårt miljøarbeid dokumenteres for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Klikk på bildene for mer informasjon.

 

 

Flis Miljøpolitikk.jpg  Flis lover2.jpg  Flis PEFC2.jpg  Flis kvalitetspol.jpg